Business Investment Rss Feed
New Stories

พ่อค้าขายผลไม้บนถนนฮายบ่าจุง ในนครเกิ่นเทอ เขตที่ราบปากแม่น้ำโขงทางภาคใต้ของเวียดนาม เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ร้านของเขาต้องนำเข้าผลไม้จากไทย ทั้งลางสาด มะขาม ทุเรียน และมะม่วงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความต้องการสูง อ่านเพิ่ม...
by dogTech
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศอินโดนีเซียออกกฎกระทรวงที่เป็นอุปสรรคต่อสินค้าเกษตรจากไทยหลายฉบับ อาทิ กฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าพืชสวน และการจำกัดจุดนำเข้าสินค้าผักและผลไม...
by dogTech
นายมาซายาสุ โฮซูมิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เปิดเผยว่านักธุรกิจญี่ปุ่นยังให้ความสนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาจะชะลอตัวลง ทั้งนี้ ...
by dogTech
อาเซียนและญี่ปุ่นได้ทบทวนความร่วมมือและทิศทางในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น(AJJCC)จะจัดการประชุมเพื่อหารือและเตรียมการสำหรับความร่วมมือในอน...
by dogTech
นายโนบุโยชิ วาคาบายาชิ (Mr. Nobuyoshi Wakabayashi) หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น (AMEICC) และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (น...
by dogTech
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการควบคุมอาหารร่วมกันในอาเซียน(ACFCRs) ถูกจัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตา โดยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อทบทวนแนวทางการร่างข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณภาพอาหารผ่านหน...
by dogTech
คณะผู้แทนระดับสูงจากอาเซียนเยือนประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีนโดยคณะผู้แทนประกอบด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจจากประเทศกัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเว...
by dogTech
ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน (CDB) ดำเนินการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการกำกับดูแลทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของธนาคารโดยการสัมมนาให้ความสำคัญในการนำเสนอประเด็นสำคัญโดยอดีตประธานคณะกรรมการสำนักงานหลักทรัพย์ฮ่องกง อ่านเพ...
by dogTech
จากสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงลอยตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวร้อยละ 5.7 หรือมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นในจีดีพีต่อหัวของประชาก...
by dogTech
นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวทางการดำเนินงาน 3 ระยะ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน และวางมาตรการส่...
by dogTech
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการคัดเลือกเมืองต่าง ๆ ในโลกที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 50 อันดับแรกของโลก เพื่อทำแผนผลักดันการส่งออ...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการหารือกับนายจู เสี่ยวดาน ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ผู้ว่ามณฑลกวางตุ้งสนใจที่จะนำธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ขยายฐานการผลิตไปตลาดต่...
by dogTech
ประเทศพม่าเริ่มต้นการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อนำไปสู่​​การเชื่อมต่อกับประเทศอื่นในอาเซียนได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME) ...
by dogTech
ศูนย์ข้อมูลการค้าอาเซียน(ATR) ศูนย์การค้าแห่งชาติ (NTRs) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อการพัฒนาอาเซียนที่จัดขึ้นในเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา การ ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งให้ความรู้ทางเทคนิคที่จะช่วย...
by dogTech
อาเซียนเปิดตัวมาตรฐานสำหรับการจัดอันดับการให้เครดิตSMEเพื่อผู้แทนจากธนาคารกลางสถาบันจัดอันดับเครดิตองค์กรขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) และธนาคารพาณิชย์จากประเทศสมาชิกอาเซียน(AMS)โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นโดยธนาคารอิ...
by dogTech
ในการประชุมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งอาเซียนในฮานอยประเทศเวียดนามได้มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคจากประเทศสมาชิกอาเซียนและพันธมิตรอื่นๆประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่น, เกาหลี, สมาคมผู้บริโภค, องค์กรระหว่างประเทศ...
by dogTech
การสัมมนาระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือในการพัฒนาSMEและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้านการส่งออก โดยได้มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเยาวชนและผู้หญิงในภาคSMEโดยการสัมมนาถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประ...
by dogTech
นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่านักลงทุนญี่ปุ่นสนใจให้ไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ และเครื่องจักรความละเอียดสูงใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในไทยเพื่อกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียนให้มีศัก...
by dogTech
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการล...
by dogTech
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ยกระดับ IT ก้าวสู่ Smart Thailand ในงานสัมมนา "Consumer Insight การตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจผู้บริโภค เมื่อวันที่ 14 กันย...
by dogTech
ในฐานะที่จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในช่วงปลายปี 2015 ประเทศไทยมีการเร่งการพัฒนาทักษะและปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยประเทศไทยได้ตระหนักว่าแรงงานที่มีทั...
by dogTech
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงความสนใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประโยชน์ร่วมกันกับอาเซียนโดยประธานบริหารของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงกล่าวว่า พลวัตทางเศรษฐกิจของอาเซียนจัดเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับทั...
by dogTech
ประเทศไทยและอาเซียนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน(CAEXPO) ในเมืองหนานหนิงของจีนในธีม "ความร่วมมือทางทะเล"โดยมีการจัดบูธจัดแสดงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียน(AMS) โดยมีสาธารณรัฐเกาหลีเป็นแขกพิเศษ ...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชากล่าวว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียนที่มีความพร้อมในการร่วมมือด้านการค้าและ...
by dogTech
ในการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015 ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเชื่อว่าการรวมกลุ่มอาเซียนจะช่วยเพิ่มการค้าทวิภาคีของทั้งสองประเทศ โดยผู้แทนของทั้งสองประเทศมีการหารือในประเด็นการค้าในที่ประชุมซึ่งคณะกรรมการ...
by dogTech
ไทยและกัมพูชาจะเพิ่มความร่วมมือทวิภาคีในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวผ่านการทำสัญญาทางการเกษตรและการจับคู่ธุรกิจผ่านผู้ประกอบการจากหกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ,อุบล...
by dogTech
ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่สองในการข้ามแม่น้ำเมย เพื่อเชื่อมโยงอำเภอแม่สอด จังหวัดตากของไทยกับเมืองเมียวดีในประเทศพม่าซึ่งประเทศไทยได้เสนอความช่วยเห...
by dogTech
ในด้านความร่วมมือกับมาเลเซียธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคาร Negaraของประเทศมาเลเซียหรือธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)เพื่อการจัดตั้งกรอบความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนโดยตรงจากท้องถิ่...
by dogTech
นายอำนาจ นันทหาร ประธานสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือการจัดงานมหกรรมการค้าการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก หรือ แม่สอด เสซ เอ็กซ์โป 2015 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประช...
by dogTech
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามรับรองบันทึกการประชุมร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย จีน ครั้งที่ 7 ...
by dogTech
กรมแรงงานฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างแดน มีแนวโน้มที่จะทำงานในการใช้ทักษะและได้รับค่าจ้างสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอาชีพคนปรุงอาหารหรือเชฟ อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
นายพอล บิวท์ อุปทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีแบรนด์สินค้าแฟชั่น อาหาร 5 แบรนด์ สนใจจะเข้ามาเปิดธุรกิจในไทย กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อนำเข้า จากปัจจุบันมีแบรนด์จากอังกฤษเข้ามาทำธุรกิจในไทยร่วม 500 แบรนด์...
by dogTech
จ.ตาก เทศบาลนครแม่สอด สมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เตรียมจัด "มหกรรมการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก Mae Sot SEZ Expo ...
by dogTech
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้บรรยายพิเศษ "บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" ให้กับคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย ซึ่งได้มีการชี้แจงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคเอกช...
by dogTech
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง ผู้แทนฝ่ายไทยลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ร่วมกับ Mr. U Kyaw Lwin รัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้างเมียนมา ผ...
by dogTech
ยูบีเอ็มทุ่มงบกว่า30ล้านขยายพื้นที่ กว่า40% เพื่อจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มหรือที่เรียกว่า งานฟู้ดอินกรีเดียนส์เอเชีย2015ดึงยักษ์ใหญ่ บริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่ายส่วนผสมอาหารทั้งบริษัท...
by dogTech
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนางเซติ อัคตาร์ อาซิซ ผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซีย(Bank Negara Malaysia) ได้เป็นตัวแทนร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกา...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามความตกลงการค้...
by dogTech
http://th.aectourismthai.com/content2/3368 พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไหล่ (Senior General Min Aung Hlaing) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ...
by dogTech
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ สมเด็จกลาโหมซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมลงนามบันทึกการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังห...
by dogTech
Page 3 of 22 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ