ลบ แก้ไข

อาเซียนและการรักษาจีดีพีเพื่อการพัฒนา


ASEAN GDP remains robust, backed by services
 

                จากสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงลอยตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวร้อยละ 5.7 หรือมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นในจีดีพีต่อหัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นและรายได้เฉลี่ยของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,034 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ