ลบ แก้ไข

ไทย – กัมพูชาลงนามข้อตกลงสินค้าเกษตร และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ


 

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ได้นำคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ และจังหวัดที่มีศักยภาพที่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming) และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศกัมพูชา

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,793 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ