ลบ แก้ไข

ภาคเอกชนและรัฐบาลรวมกันสนับสนุน SMEs ในพม่า 

                ประเทศพม่าเริ่มต้นการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อนำไปสู่​​การเชื่อมต่อกับประเทศอื่นในอาเซียนได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME) ของพม่าจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเพื่อการใช้ประโยชน์และโอกาสที่ถูกสร้างขึ้น จากการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 8,789 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ