ลบ แก้ไข

ไทยและกัมพูชาร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดน

Thailand and Cambodia At
 

                ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง จากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า หนึ่งในนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญคือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการภายใน เพื่อพัฒนาสี่จุดตรวจชายแดนระหว่างประเทศและยังตกลงที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

                ในด้านเศรษฐกิจทั้งสองประเทศจะเริ่มต้นการเจรจาต่อรองในข้อตกลงเพื่อเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อน เพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุน โดยฝ่ายไทยได้เชิญภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมพิจารณาการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนของไทยเพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุนในการส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา

อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,702 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ