Business Investment Rss Feed
New Stories

บลูมเบิร์กของสหรัฐฯ เผย ไทยเป็นประเทศที่มีความสุขทางเศรษฐกิจมากที่สุดจาก 15 ประเทศเขตเศรษฐกิจทั่วโลก วันที่ 5 มีนาคม 2558 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก สหรัฐอเมริกา เผยการจัดอันดับดัชนีสุขประจำปี จากการสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ของบล...
by Editor
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ปลายปี 2558 ไทย จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) เต็มรูปแบบ ดังนั้นกรมฯจึงได้เตรียมความพร้อม รองรับการขยายตัว ของการค้าและการลงทุน โดยให้...
by Editor
MORE FOREIGNdirect investment (FDI) will flow into each Southeast Asian country, especially into infrastructure and innovative products,after the Asean Economic Community becomes fully effective at the end of this year,...
by Editor
ปี2558 นี้จะเป็นปีที่ธุรกิจขนส่งของไทยมีการเติบโตที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวของธุรกิจ ภายในประเทศ และจากโอกาสจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ และมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะตลาดประเทศซีแอลเอ็มวี...
by Editor
ประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาน ยนต์และชิ้นส่วนไทย คือ การเชื่อมโยงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมเข้ากับเครือข่ายการผลิต และห่วง โซ่อุปทานของภูมิภาค เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมห่วงโซ่การผ...
by Editor
เรียนเชิญ ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจทุกท่าน ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.... โดย... 2 กูรูด้านAECระดับต้นของเมืองไทย รองศาสตราจาร...
by Editor
นายสยามรัฐ สุทธานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์แมเนจเมนท์จํากัด ธุรกิจในกลุ่มเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจีเปิดเผยแผนการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์รองรับการแข่งขันในอนาคตหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย...
by Editor
คนงานพม่าจากโรงงานรองเท้าที่มีเจ้าของเป็นชาวจีนร้องตะโกนปลุกใจผู้ชุมนุมที่ตั้งค่ายชุมนุมใกล้โรงงาน เมื่อวันที่ 19 ก.พ. คนงานราว 4,000 คน ผละงานประท้วงตามโรงงานหลายแห่งย่านชานนครย่างกุ้งเรียกร้องปรับเพิ่มค่าทำงานล่วงเวลา...
by Editor
นับถอยหลังอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของไทยทยอยลดลง ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ นับเป็นช่วงเวลาส าคัญของ "ผู้ประกอบการไทย" เร่งปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยขอ "ปฎิเสธ" นโยบายปรับลดอัตราภา...
by Editor
วันที่ 31 มกราคม 2558 ทหารกะเหรี่ยงได้จัดงานวันชาติจากนั้นวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ทหารและประชาชนชาวมอญก็จัดงานวันชาติขึ้นที่อ.พระยาตองซู (ด่านเจดีย์สามองค์) และที่เมืองเย จ.เมาะละแหม่งประเทศพม่า ครั้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ถึง...
by Editor
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : REALIST...
by Editor
นายจุลพงศ์อยู่เกษ ประธานกรรมการ (Executive chairman) บริษัท ซิกโก้ลอว์ (ประเทศไทย) จํากัด เปิดเผยว่า "ตอนนี้สํานักงานกฎหมายของเราได้เปิดสํานักงานทั้งที่โฮจิมินห์และที่ฮานอย โดยมี ความต้องการจากลูกความที่ต้องการเข้าไปลงท...
by Editor
นางมาลีโชคล้ําเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์(พณ.) เปิดเผยว่า กรมมี ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีความพร้อมในการเขจ้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงโอกาสและความ...
by Editor
ในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่ภาคธุรกิจเอสเอ็มอีต้องเจอกับความยากลําบากจากหลากหลายปัจจัยลบพอสมควร แต่ในปีนี้ทิศทางเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นข่าวดีต่อธุรกิจเอสเอ็มอีไทย โดยเศรษฐกิจในปีนี้จะเ...
by Editor
กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม น่าเป็นห่วงที่สุดเมื่อเปิดเสรีประชาคมอาเซียน... นายทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกของไทย กล่าว...
by Editor
น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนา"ผู้ประกอบการมืออาชีพในยุค AEC" ว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลุ่มธุรกิจ ที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั...
by Editor
ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกสิ่งทอรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน และรายใหญ่อันดับ 5ของโลก (รองจากจีน อินเดีย ตุรกีและบังกลาเทศ) ด้วยมูลค่าส่งออก 17,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2556 และขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 15 ต่อปี ใ...
by Editor
ศิริพร นุรักษ์ผู้อํานวยการระดับสูงบีโอไอ กล่าวว่า ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มซีแอลเอ็มวีประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เป็นจุดหมายที่กลุ่ม ทุนใหญ่ 3 ประเทศ "จีน-อินเดีย-ญี่ปุ่น" รุกขยายตลาดเพิ่มขึ้นแทนกลุ่มทุน...
by Editor
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับนางเข็มมะนีพลเสนา รมว.อุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ว่า การประชุมครั้งนี้ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการร่วมกันจัดทํายุทธศาสตร์การส...
by Editor
คืบคลานใกล้เข้ามาทุกขณะสําหรับ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" หรือ "เออีซี" ที่จะมีผลบังคับหลังสิ้นปี 2558 นี้ก็ส่งผลให้บรรดาประเทศสมาชิกของ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"หรือ "อาเซียน" เรา ต่างพากันเตรียมเนื้อเตร...
by Editor
ตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงและรวดเร็วโดยเฉพาะชาติที่เพิ่งเปิดประเทศอย่าง "เมียนมาร์" ซึ่งเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลก เพราะเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งนักลงทุน ที่เข้าไปในเมี...
by Editor
เว็บไซต์เวียดนามดอทเน็ต สื่อของทางเวียดนาม รายงานว่า 14 บริษัท ซึ่งหมายรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) จาก 8 ประเทศในภูมิภาคยุโรปได้เดินทางมายังประเทศเวียดนามเพื่อวางรากฐาน และแสวงหาโอกาสการลงทุน และการส่งออ...
by Editor
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า จะเป็นประธาน ร่วมกับนางเข็มมะนีพลเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการประชุมแผนความร่วมมือ...
by Editor
น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา นักธุรกิจหญิงชายแดน จ.เชียงราย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทแม่โขง เดลต้า ดําเนินธุรกิจโรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน อ.แม่สาย และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ไ...
by Editor
นายเฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้บริหารร้านแมคโดนัลด์ในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางนโยบายการดำเนินงานจากนี้ไป 5 ปี (ปี 2558-2563) บริษัทฯ จะผลักดันแมคไทยให้ก้าวขึ้นสู่อั...
by Editor
ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามคาดว่าจะส่งข้าวไปต่างประเทศในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ได้ 900,000 ตัน ภายใต้แผนที่ร่างขึ้นโดยสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) และคาดการณ์ว่า ปริมาณการส่งออกข้าวรวมตลอดทั้งปีจะอยู่ที่ 7 ล้านตัน เหวียน หุ่ง ลี...
by Editor
นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การที่รัฐบาลจะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาฝีมือ...
by Editor
นายจักรมณฑ์ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังการหารือกับสมาคมชาวไร่อ้อย ว่า ทางกลุ่มชาวไร่อ้อยได้แสดงความเป็นห่วง หากรัฐบาลมีการลอยตัวราคาน้ําตาลทรายภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) จากกา...
by Editor
บทบาทของท่าเรือ นอกจากเป็นจุดเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้ากับตลาดต่างประเทศ ยังเป็นแหล่งรวมทางการค้าที่สําคัญของแต่ละประเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รายงานผลดําเนินงานให้บริการเรือสินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเ...
by Editor
ร้านอาหารในสนามบินนานาชาติโนยบ่าย ของกรุงฮานอยถูกปิดลง หลังขายบะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูปให้ผู้โดยสารในราคาแพงลิ่วถึง 100,000 ด่ง (ประมาณ 150 บาท) บริษัท Tre Viet ที่เป็นเจ้าของร้านอาหาร Bamboo Caf & Fastfood ในสนามบินนานาช...
by Editor
เจ้าหน้าที่ของเวียดนามเผยว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ของไทย ได้สอบถามทางการจังหวัดบี่งดิง (Binh Dinh) ที่จะร่วมเป็นหุ้นส่วนในการยกระดับสนามบินฝูก๊าต (Phu Cat) ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเญินเฮย ที่เป็นสถานที่...
by Editor
แรงงานทำงานอยู่ในโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือของบริษัทซัมซุงในจ.บั๊กนิง ทางภาคเหนือของเวียดนาม. --Photo/Thanhnien News/Mai Phuong. ซัมซุง เสนอที่จะเพิ่มการลงทุนของบริษัทในเวียดนามที่ 20,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2560 หากกิจการขอ...
by Editor
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 26 ต.ค. หญิงชาวพม่าแบกตะกร้าขนของอยู่บนชานชาลาที่สถานีรถไฟในนครย่างกุ้ง .-- Agence France-Presse/Ye Aung Thu. ญี่ปุ่นจะให้เงินช่วยเหลือ 40 ล้านดอลลาร์ เพื่อปรับปรุงระบบรถไฟโดยสารของนครย่างกุ้ง ด้วยการ...
by Editor
เกษตรกรกำลังเก็บผลกาแฟที่ปลูกอยู่ภายในไร่ ที่จ.เซินลา ทางตะวันตกของกรุงฮานอย สมาคมกาแฟและโกโก้เวียดนามระบุว่า ในปีนี้เวียดนามครองตำแหน่งประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เป็นรองเพียงบราซิลเท่านั้น. --REUT...
by Editor
พาณิชย์เตรียมประชุม 15 ธ.ค.นี้ให้ความเห็นระบายข้าว 4 แสนตัน ภายใน มี.ค. 58 ด้านเอกชนจี้รัฐบาล ตัดขั้นตอน เร่งประมูลข้าวเก่าส่งออกแอฟริกา ส่วน ประมูลรอบ 4 ไม่โดนใจ เปิดขายปลายข้าว ไม่ตรงความต้องการของตลาด คาดได้แค่ตันละ ...
by Editor
Page 8 of 22 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ