Politics Social Rss Feed
New Stories

พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารบก กลุ่มประเทศอาเซียน (ACAMM) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมอย่า...
by dogTech
ณ Conference Hall 2 ชั้น 3 ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10 ร่วมกับ 18 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย อิน...
by dogTech
ณ Plenary Theatre ชั้น 3 ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียน ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำอาเซียน อีก 9 ชาติได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาอาเซียนว่...
by dogTech
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 27 ณ Plenary Hall ชั้น 1 ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับผู้นำอาเซียนอีก 9 ประเทศ อ่านเพิ่มเติม A...
by dogTech
ณ Conference Hall 1 ชั้น 3 ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำชาติอาเซียน และนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดียครั้งที่ 13 โดยม...
by dogTech
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17 19 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปิน...
by dogTech
นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะมาจากกระทรวงด้านสว...
by dogTech
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้างครั้งที่ 1 (First Mekong Lancang Foreign Ministers Meeting) ที่เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างว...
by dogTech
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 3 (3rd ADMM Plus) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ป...
by dogTech
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat) เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียที่ผ่านมา อ่าน...
by dogTech
นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศสมา...
by dogTech
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 26 ...
by dogTech
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจาRCEPของไทยเปิดเผยว่า ในการประชุมRCEP-TNC ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12 16 ตุลาคม 2558 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ที่ผ่านมา สมาชิก 16 ประเทศ...
by dogTech
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission - JC) ไทย-ลาว...
by dogTech
เมื่อเร็วๆนี้ สิงคโปร์ได้เปิดตัวต้นแบบยานพาหนะไร้คนขับซึ่งจะเป็นการปฏิวัติระบบขนส่งสาธารณะและช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในอนาคต ขณะที่รัฐบาลยังมีแผนสร้างเครือข่ายรถประจำทางไร้คนขับวิ่งให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมถึงคาราวานรถบรรทุ...
by dogTech
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission - JC) ไทยลาว ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2558 เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกด้าน โดยมีนายดอน ปรม...
by dogTech
หน่วยงานการค้าของสิงคโปร์ International Enterprise (IE) Singapore เชื่อมสัมพันธทางการค้าเชิงลึกกับมณฑลชายฝั่งทะเล Jiangsuในประเทศจีน ซึ่งเป็นมณฑลเล็กที่สุดในจีน แต่มีประชากรจำนวนมาก IE Singapore มีวางแผนในร่วมทำงานกับภา...
by dogTech
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ASE...
by dogTech
นายกรัฐมนตรี แถลงข่าว การจัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อBike For Dad" ในแนวคิด "รวมใจให้เป็นหนึ่ง...บอกรักพ่อให้ก้องโลก" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจก...
by dogTech
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 (9th AMRDPE) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อ่านเ...
by dogTech
กระทรวงแรงงานของประเทศไทยต้องการจะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและให้การฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์สำหรับแรงงานไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะมีการจัดฝึ...
by dogTech
โครงการGreen busจะเป็นการเชื่อมโยงอาเซียนในเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังเวียงจันทร์, หลวงพระบางและคุนหมิง นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนที่จะหาคู่ลงทุนร่วมเพื่อการเปิดเส้นทางใหม่ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนในอนาคต โดยจะมีการ...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าเยี่ยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนในวันที่ 08 -10 ตุลาคม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยแ...
by dogTech
การสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเพิ่มขีดความสามารถของกองทุนสตรีไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อการอภ...
by dogTech
ตลาดแรงงานที่สามารถเดินทางแลกเปลี่ยนแรงงานภายในอาเซียนได้อย่างเสรีอาจจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะ แก้ไขปัญหาความยากจนในภูมิภาค อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
การประชุมของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก(ACWC) ได้มีการประชุมปรึกษาในประเด็นสิทธิของผู้หญิงและเด็กรวมไปถึงขอบเขตและกลไกของการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ ACWC อ่านเพิ่มเต...
by dogTech
กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียประกาศว่า นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เดินทางถึงอินโดนีเซียแล้ววานนี้เพื่อเยือนเป็นเวลา 2 วันและเป็นการติดตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ...
by dogTech
อาเซียนได้วางแนวทางในการปรับปรุงสภาพชีวิตชนบทผ่านโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ซึ่งถูกเปิดตัวในตอนท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนในอินโดนีเซีย อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
นายเหวียน ตัด ถั่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีโดยเอกอัครราชทูตฯกล่าวแสดงความยินดีกับรองนายกรัฐมนตรีกับตำแหน่งใหม่ อ่านเพิ่มเติม AEC Tour...
by dogTech
นางแมรี โจ เอ. แบร์นาร์โด-อารากน เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยคนใหม่ อ่านเพิ่มเต...
by dogTech
อินโดนีเซียยอมรับความช่วยเหลือจากนานาชาติแล้วในการดับไฟป่าที่ทำให้เกิดหมอกควันแผ่ปกคลุมไปทั่วประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากพยายามดับเองตลอดหลายสัปดาห์แต่ไม่เป็นผล เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกล่าวเมื่อวานนี้ว่า ประธานาธิบดีโจโก วิโ...
by dogTech
สิงคโปร์ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นเวลา 20 วันสำหรับการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานกับผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
ด้วยความตระหนักถึงภัยคุกคามจากอาชญากรรมในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของอาเซียนในการแก้ไขภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการประชุมเพื่อหารือด้านความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมและหากลไกใ...
by dogTech
คณะทำงานระดับสูงเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน(HLTF) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อร่างวิสัยทัศน์สำหรับประชาคมอาเซียนโดยได้มีการร่างแผนสำหรับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนก่อนการเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบในด้านการบ...
by dogTech
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งสมรรถนะด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนถูกจัดขึ้นในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพั...
by dogTech
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งสมรรถนะด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนถูกจัดขึ้นในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพั...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาและนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ตกลงที่จะกำหนดเป้​​าหมายใหม่สำหรับการค้าทวิภาคีระหว่างไทยและเวียดนามโดยข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและร...
by dogTech
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและจีนที่จัดขึ้นในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศไทยได้เป็นตัวแทนในการดำเนินด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศจีนโดยในที่ประชุมประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน...
by dogTech
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติมากที่สุดในโลกและเป็นพื้นที่มีแนวโน้มความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูง ทำให้เวทีสาธารณะในการประชุมของรัฐมนตรีของอาเซียนใน 2015 ยกเรื่องการจัดการภัยพิบัต...
by dogTech
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าปัญหาหมอกควันและมลพิษถูกยกขึ้นมาพูดคุยในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนเพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษ...
by dogTech
Page 2 of 11 Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ