ชูพุทธศาสนาเชื่อม 5 ชาติลุ่มน้ำโขง

?ชูพุทธศาสนาเชื่อม5 ชาติลุ่มน้ำโขง?“พระมหาหรรษา”ชี้เรื่องศาสนาสำคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จับมือ 5 ชาติลุ่มน้ำโขงสร้างความเป็นปึกแผ่น ด้านกงสุลใหญ่ประจำนครโฮจิมินห์ พร้อมสนับสนุนส่งพระสงฆ์เวียดนามไปเรียนต่อมหา'ลัยสงฆ์ไทย

วันนี้ (9 มี.ค.) รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน้ำโขง เรื่องภาษาและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจ้าพระยา และแม่โขง ที่มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเวียดนาม นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่า บทบาทพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างสันติภาพนั้น ต้องนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันถึงจะส่งผลให้เกิดสันติภาพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ซึ่งเรื่องของพระพุทธศาสนา ถือว่ามีความสำคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2558 นี้ เนื่องจากศาสนาถูกจัดอยู่ในเสาหลักเรื่องประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้วย

“ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง นับถือศาสนาพุทธ อีกทั้งยังมีพรมแดนประเทศเชื่อมติดกันจึงมีวิถีชีวิตด้านภาษาคล้ายกัน การเสวนาครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมส่งเสริมให้กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง คือ ไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม มีความเป็นปึกแผ่น สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง" รศ.ดร.พระมหาหรรษา กล่าว

น.ส.พรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ไทย ประจำนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมามีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเข้ามาในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิดพระสงฆ์ในเวียดนามจำนวนมาก และยังได้เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย โดยสถานกงสุลพร้อมให้ความร่วมมือ เพื่อสานสัมพันธ์ในบริบทของพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น.  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.เดลินิวส์

โดย Editor
วันที่ 9 มีนาคม 2558
พิมพ์หน้านี้