นักธุรกิจไทยเฮเขมรไฟเขียว 

 

         สํานักข่าวพนมเปญโพสต์รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชา เตรียมเปิดให้ผู้สนใจจะจด ทะเบียนจัดตั้งบริษัทในกัมพูชาสามารถจดทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในเดือนธ.ค.2558 เพื่ออํานวย ความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจที่ต้องการลงทุนในกัมพูชา

         ขณะเดียวกัน กัมพูชาจําเป็นต้องเร่งแก้ไขกฎหมาย การจดทะเบียนบริษัทในด้านอื่นๆ ด้วยเช่น การลดค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินการจดทะเบียนแก่ภาคธุรกิจ การลดเพดานทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ํา ตลอดจนการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบครั้งเดียวเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันที่ต้องต่อใบอนุญาตทุก 3 ปีเพื่อให้ภาคธุรกิจดําเนินธุรกิจได้สะดวกขึ้น

        ด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ด้านงาน ส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ กล่าวว่า การเปิดจดทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของกัมพูชาจะ ช่วยให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนธุรกิจในกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้สิทธิพิเศษ ทางภาษีศุลกากร (GSP) จากสหภาพยุโรป (EU) ในกัมพูชา เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

      อย่างไรก็ดีการลงทุนต้องพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย เช่น ค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูงมาก ดังนั้น แม้จะ เริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย แต่ก็ยังไม่ได้ลดต้นทุนให้แก่อุตสาหกรรมที่จําเป็นต้องใช้พลังงานมากนัก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.M2F 
โดย Editor
วันที่ 9 มีนาคม 2558
พิมพ์หน้านี้