แนวคิดชาติอาเซียนผุดแพ็กเกจท่องเที่ยว
            ประเทศอาเซียนจ่อผุดแพ็กเกจทัวร์กระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างกัน
            นางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 18ที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 25-26มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อวางกรอบการทำงานร่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน

            ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้ทำแพ็กเกจทัวร์กระตุ้นการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดอาเซียน คอนเนคต์ เช่น ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา ไทย-เมียนมาร์ และไทย-เวียดนาม เพื่อยืดระยะวันพักให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว

            สำหรับการทำซิงเกิลวีซ่า ยังไม่มีทางออกร่มกันที่ชัดเจนเรื่องการจัดเก็บอัตราค่าเข้าประเทศว่าประเทศใดจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบใด เนื่องจากหลายประเทศพึ่งพารายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า

            อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในอาเซียนปี 2557พบว่า มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทาง 97.2ล้านคน โดยประมาณ 53%เป็นนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน


           
 
โดย Editor
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
พิมพ์หน้านี้