ปีทองของเกาหลีใต้ในอาเซียน

 


     ปีนี้นับว่าเป็นปีทองสําหรับเกาหลีใต้ที่แสดงบทบาทกับอาเซียนได้มากกว่าที่เคย เพราะความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างกันดําเนินมาเป็นปีที่ 25 แล้ว โดยเกาหลีใต้กับอาเซียนไม่เพียงเป็นคู่ค้าสําคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เกาหลีใต้กําลังพยายามที่จะแทรกซึมและเข้าถึงอาเซียนในทุกๆ ด้านตั้งแต่การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีที่เมืองปูซาน ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคมไปจนถึงการจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์

     การประชุมครั้งนี้จึงมีการจัดโครงการพิเศษที่ยิ่งใหญ่ชื่อว่า Best of ASEAN ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน จนถึงกลางเดือนธันวาคม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการรวมสุดยอดแห่งอาเซียนอย่างแท้จริง


       ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเพื่อดึงดูดให้ผู้คนสนใจและเข้าใจเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศมากขึ้น ซึ่งเริ่มด้วยเทศกาลหนังอาเซียนหรือ ASEAN Film Festival โดยนับเป็นครั้งแรกที่มีการฉายหนังดังจากทุกประเทศในอาเซียนที่เกาหลีใต้ที่ไม่เพียงสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติแต่เท่ากับเป็นการเปิดเวทีให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอาเซียนและเกาหลีได้ร่วมมือกันมากขึ้น

     ที่จัตุรัสใจกลางกรุงโซล ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะในเดือนนี้ยังมีการจัดแสดงงานJewels of ASEAN ที่พยายามจะสื่อให้เห็นสถานที่สําคัญของแต่ละประเทศในอาเซียน อย่างเช่นเจดีย์ชเวดากองของเมียนมาร์และอ่าวฮาลองของเวียดนาม

       อีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจไม่น้อยจากประชาชนและกลุ่มเยาวชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวคือ ASEAN on wheels ซึ่งเป็นขบวนโรดโชว์ขนาดใหญ่ โดยรถบัสโปรโมทการท่องเที่ยว 10 คันที่จะวิ่งไปตามเมืองสําคัญต่างๆ ในเกาหลีใต้รวมถึงเมืองปูซานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งรถบัสแต่ละคันจะโฆษณาสถานที่สําคัญของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งสโลแกนที่ติดอยู่ข้างรถบัส อย่างเช่น Malaysia Truly Asia หรือ Amazing Thailand
 
     นอกจากการสนับสนุนการท่องเที่ยวอาเซียนในเกาหลีใต้แล้ว งานส่งท้ายก่อนการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือการรวมตัวของเยาวชนกว่า 200 คนในอาเซียนและเกาหลีใต้ภายใต้งาน ASEAN Youth Forum โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสําคัญของการร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเติบโตเป็นผู้นําที่ดีในอนาคต ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้

     ยังมีบุคคลที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีเธอคือลียอง เอ นักแสดงชื่อดังที่แจ้งเกิดจากบท แด จัง กึมที่ปีนี้ได้รับเลือกให้เป็นทูตพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้

      เธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออาเซียนก่อนการประชุมว่า การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมต่อกันระหว่างสองภูมิภาค หรือสองประเทศสามารถช่วยลดระยะห่างต่อกันได้แต่ทั้งสองฝ่ายควรมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกันอย่างลึกซึ้งด้วย ไม่ใช่เป็นผู้รับหรือผู้ให้เพียงฝ่ายเดียว และในระยะหลังบริษัทบันเทิงของเกาหลีใต้กําลังเปิดรับผู้มีความสามารถจากในอาเซียนให้เข้ามาคัดเลือกและมีส่วนร่วมในวงการมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเช่นนี้ตลอดไป และรัฐบาลควรให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วย

     ในวงการมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเช่นนี้ตลอดไป และรัฐบาลควรให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วย


       นอกจากนี้เธอยังมีส่วนร่วมในการบรรยายสารคดี One Vision เนื่องในโอกาสความสัมพันธ์ 25 ปีอาเซียน-เกาหลีใต้ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือสถานีโทรทัศน์จากเกาหลีใต้และทุกประเทศอาเซียนร่วมใจกันผลิตขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นประเด็นสําคัญทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละประเทศ โดยภาพยนตร์ออกอากาศแล้วในเกาหลีใต้และกําลังทยอยฉายในอาเซียน

       อาเซียนและเกาหลีใต้เคยลงนามร่วมกันเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นคู่เจรจาอย่างเป็นทางการ และเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้าน จนปัจจุบัน อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของเกาหลีใต้และในด้านการท่องเที่ยว อาเซียน ถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ของชาวเกาหลีซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปอาเซียนแล้วกว่า 4.6 ล้านคน

      ปัจจุบันมีองค์กรหลายองค์กรที่ร่วมมือกับภาครัฐ อย่าง ASEAN Korea Centre หรือศูนย์อาเซียน-เกาหลีที่ก่อตั้งเพื่อสานสัมพันธ์และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองฝ่าย ทั้งในด้านการค้า การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และยังมีมูลนิธิเกาหลีหรือ Korea Foundation ที่คอยช่วยจัดกิจกรรมให้คนต่างชาติรู้จักเกาหลีมากขึ้นในทุกด้านผ่านทางสื่อต่างๆ และการเชิญชาวต่างชาติเข้าไปอบรมที่เกาหลีใต้รวมไปถึงการทูตสาธารณะอีกด้วย

      เกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในประเทศนอกภูมิภาคที่ให้ความสําคัญกับอาเซียนอย่างมาก และการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในปีหน้า ในระยะหลัง จึงหันมาต่อยอดความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่า บทบาทของเกาหลีใต้ในอาเซียนนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นต่อไปหลังจากนี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คม ชัด ลึก  (สิริรักษ์แสงจันทร์ฉาย) 
 
โดย Editor
วันที่ 13 ธันวาคม 2557
พิมพ์หน้านี้