กฟผ.เล็งร่วมทุนบีแอลซีพี ลุยโรงไฟฟ้าฯมาบตาพุด
 
2

         วันนี้ (31 ต.ค.57) กฟผ.เสนอเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็น 30% ในแผนพีดีพี ฉบับใหม่ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางด้านไฟฟ้า เล็งร่วมทุนกับบีแอลซีพีขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มาบตาพุด ลุ้นรัฐเปลี่ยนกำลังผลิตโรงไฟฟ้าไอพีพีกลุ่มกัลฟ์เป็นถ่านหินอีก 2,500 เมกะวัตต์
 
          แหล่งข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้มีการจัดส่งข้อเสนอไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือพีดีพี 2015 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2558-2579 แล้วโดยประเด็นสำคัญคือการเพิ่มสัดส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินประมาณ 30% จากเดิมที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 18% ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงการผลิตไฟฟ้าที่มีการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติถึง 68% โดยกฟผ.จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด
 
          แผนพีดีพีเดิม กฟผ.จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหินใหม่เพิ่มอีก 6 โรง กำลังผลิตรวม 4,400 เมกะวัตต์ แต่ตามแผนพีดีพีใหม่กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณเกือบ 8,000 เมกะวัตต์ แหล่งข่าว กล่าวว่า กฟผ.มีแผนที่จะเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ขนาดกำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเดิมขนาด 1,434 เมกะวัตต์ของบริษัท โดยจะเป็นการร่วมลงทุนในรูปแบบรัฐเป็นหุ้นส่วนกับเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) รวมทั้งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนโรงไฟฟ้าบางปะกง จากเดิมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มาใช้ถ่านหินในการผลิต
 
         นอกจากนี้ ยังรอความชัดเจนของภาครัฐที่จะปรับลดกำลังการผลิตในโครงการไอพีพี 5,000 เมกะวัตต์ ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ที่ใช้แอลเอ็นจีนำเข้าเป็นเชื้อเพลิง ลงให้เหลือ 2,500 เมกะวัตต์ เพื่อที่จะเปลี่ยนกำลังการผลิตที่เหลืออีก 2,500 เมกะวัตต์ เป็นถ่านหินสะอาดแทน
 
         นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า ในแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดนั้น จะมีโรงไฟฟ้ากระบี่ ขนาด 800 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 หลังจากนั้นในปี 2565 จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลาขนาด 1,000 เมกะวัตต์ และในปี 2568 จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา โรงที่ 2 อีก1,000 เมกะวัตต์ “โรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ ที่จะมีการลำเลียงถ่านหินที่ประชาชนยังมีความกังวลนั้น กฟผ.ก็จะมีการปรับปรุงและชี้แจงทำความเข้าใจ ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพา จ.สงขลา รวม 2,000 เมกะวัตต์นั้น เป็นจุดที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการที่จะให้กฟผ.เข้าไปพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ หากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ สามารถสร้างได้สำเร็จตามเป้าหมาย ก็เชื่อว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อื่นๆ จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น” นายรัตนชัย กล่าว
 
         นายรัตนชัย กล่าวด้วยว่า ความจำเป็นที่ต้อง เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก็เพื่อการกระจายเชื้อเพลิงให้เกิดความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศ ในราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยที่กฟผ.ใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าถ่านหินนำเข้า จะมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 2.80-3.10 บาทต่อหน่วย

ขอขอบคุณที่มา : 
http://www.chaoprayanews.com/
โดย Editor
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์หน้านี้