ตรังเตรียมจัดอบรมผู้ประกอบการ “โต๊ะจีน” ยกระดับมาตรฐานสู่ AEC
ตรังเตรียมจัดอบรมผู้ประกอบการ “โต๊ะจีน” ยกระดับมาตรฐานสู่ AEC

       ตรัง - เทศบาลนครตรัง จับมือสาธารณสุข เตรียมจัดอบรมผู้ประกอบการอาหารงานเลี้ยง หรือโต๊ะจีนทั้งจังหวัด เพื่อให้มีคุณภาพสอดรับต่อการถูกขนานนาม “เมืองช่างกิน” พร้อมยกระดับมาตรฐานรองรับ AEC
       
       วันนี้ (10 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า ในฐานะที่พื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง เป็นที่ตั้งของตัวเมืองตรัง และมีย่านการค้าเจริญเติบโตที่สุดของจังหวัดตรัง จึงทำให้มีร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารเป็นจำนวนมากที่สุด รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดเป็นนโยบายขึ้นเพื่อดำเนินการควบคุม และเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพ
       
       เทศบาลนครตรัง ในฐานะท้องถิ่นผู้ดูแลใกล้ชิดประชาชน จึงได้ออกเทศบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ และว่าด้วยตลาดสด พร้อมทั้งการออกตรวจเฝ้าระวังตามเกณฑ์กำหนดที่สอดคล้องกัน ระหว่างเทศบัญญัติกับการสุขาภิบาลอาหาร โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง โรงพยาบาลตรัง และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง
       
       นอกจากนั้น เทศบาลได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเข้ารณรงค์ ออกประเมิน และคัดเลือกร้านอาหารเพื่อเข้าโครงการ ทั้งร้านอาหารป้ายทอง และร้านอาหารรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องต่อความมีชื่อเสียงด้านอาหารของจังหวัดตรัง ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการยกระดับร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดตรัง โดยการเฝ้าระวังผู้ประกอบการอาหารงานเลี้ยง หรือโต๊ะจีน
       
       ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดตรัง ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองช่างกิน โดยเฉพาะการเลี้ยงแขกงานศพ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กลับไม่ได้ผ่านการลงทะเบียน และผ่านการอบรมมาก่อน ดังนั้น จะมีจัดอบรมผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครตรัง และจะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอบรมผู้ประกอบการทั้งจังหวัดในเดือน มิ.ย. นี้ อันจะทำให้การสุขาภิบาลอาหาร และคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารของจังหวัดตรังเด่นชัดขึ้นอีกมิติหนึ่ง

ขอบคุณที่มา : 
โดย Editor
วันที่ 10 กันยายน 2557
พิมพ์หน้านี้