ลบ แก้ไข

จ.สมุทรปราการจัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ 

         สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัด “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการและให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง

        นายพรชัย สังวรเจต จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เป็นประธานเปิด “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2558 บริเวณชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร และการสาธิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรการ

      งานดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยในราคายุติธรรม จากเกษตรผู้ผลิตและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยตรง ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

 

      นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ เป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,104 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean