ลบ แก้ไข

กพร.-เอกชนปั้นแรงงานยานยนต์ยกระดบรับเออีซี


 
 
 
       ม.ล.ปุณฑริก สมิติอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.จะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมพัฒนาแรงงานไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(เออีซี) โดยจากผลการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ พบว่า อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพมากมี 12 สาขา ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกษตรสินค้าประมงผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตภัณฑ์ยางสิ่งทอ/เสื้อผ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สินค้าสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศการบินและการท่องเที่ยว โลจิสติกส์และสุขภาพทั้งนี้ขณะนี้กพร.กําลังเร่งจัดทําแผนพัฒนาแรงงาน 3 สาขา ได้แก่ยานยนต์ท่องเที่ยวและ โลจิสติกส์

     ในส่วนของแผนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์นั้น เมื่อเร็วๆนี้แผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) แล้ว และ กพร.จะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนากําลังแรงงานตาม แผนนี้

    สําหรับแผนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ ตั้งเป้าหมายในปี 2563 จะผลิตรถยนต์ให้ได้ 3.5 ล้านคัน และมีความต้องการแรงงานในช่วงตั้งแต่ปี 2556-2560 อยู่ที่กว่า 124,000 คน โดยเน้นให้มีทักษะฝีมือและมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และมีมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้จะมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) 1 สมุทรปราการ เบื้องต้นนํา 4 สาขาด้านชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ได้แก่ ช่างกลึง ช่างเชื่อมมิก-แม็ก ช่างเทคนิคบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติมาแยกเป็น 60 หลักสูตรย่อยเพื่อฝึกอบรมให้แก่ครูฝึกของ กพร.บุคลากรของสถานประกอบการ รวมถึงอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค โดยตั้งเป้าจะอบรมให้ได้ 1,000 คน ภายในปี 2558 โดยใช้งบประมาณดําเนินการ 33 ล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.คมชัดลึก

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,844 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean