ลบ แก้ไข

มาเลเซียลั่นเล็งชงแผนโพสต์เออีซี


 

 

        นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปิดเผยภายในงานสัมมนา CAP10 ASEAN CEO SUMMIT ว่า ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้มาเลเซียจะทํางานร่วมกับชาติสมาชิกอาเซียนอย่าง ใกล้ชิด เพื่อนําอาเซียนไปสู่จุดหมายเดียวกัน โดยในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนในเดือน เม.ย.นี้จะ เสนอให้สํานักงานเลขาธิการอาเซียนเตรียมความพร้อมที่จะทํางานสร้างและนําแผนงานอาเซียนหลังปี 2558 มาปรับใช้โดยการรวมตัวของอาเซียนจะต้องสร้างและกระจายความมั่งคั่งไปสู่ประเทศสมาชิกขณะเดียวกันอาเซียนจะต้องบูรณาการในเชิงลึกด้านการเงิน รวมถึงทุกภาคอุตสาหกรรม ให้มีการรวมตัว กันอย่างเต็มที

       นายสุรินทร์พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า อาเซียนจะต้องเพิ่มการค้าภายใน ภูมิภาคให้มากขึ้น จากปัจจุบันมีการค้าระหว่างกันเพียง 25% ซึ่งการค้าภายในภูมิภาคจะขยายตัวขึ้นได้ เมื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถค้าขายข้ามแดนได้หากเอสเอ็มอีมีความสามารถในการส่งออกไปยัง ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศในภูมิภาคได้แล้ว การค้าภายในอาเซียนน่าจะเพิ่มเป็น 30% ในปี 2563 เป็น 35% ในปี 2568 และ 40% ในปี 2573

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.โพสต์ทูเดย์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,320 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean