ลบ แก้ไข

กพร.ปช.พัฒนากําลังแรงงานไทยสู่ AEC

       
 

      ม.ล.ปุณฑริก สมิติอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน เปิดเผยว่า การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทําให้กําลังแรงงาน ฝีมือและระดับวิชาชีพจะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ภายในประเทศสมาชิกด้วยกัน ฉะนั้นจะต้องมีการตระเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานในด้านทักษะฝีมือ ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับให้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ควบคู่กัน ไป จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปช.) ที่จะต้อง ขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับแรงงานไทยในการแข่งขัน

       แนวทางการพัฒนากําลังแรงงาน คือ กพร.ปช.ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ดําเนิน "โครงการพัฒนาฝีมือ แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ" มีวัตถุเพื่อยกระดับ ฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและ สมรรถนะอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรม ในอาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ เช่น พนักงานต้อนรับ พ่อครัว พนักงานบริกร หัตถบําบัด และภาษาต่างประเทศ ทุกหลักสูตรมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นให้เกิดเรียนรู้สร้างอาชีพในสาขานี้ล่าสุดโครงการนี้ได้ถูกนําเสนอใน "การประชุมคณะกรรมการ

       พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติครั้งที่ 1/2558" ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรับปรุงเนื้อหา ให้มีความเหมาะสม และตอบโจทย์ความต้องการของกําลังแรงงาน นายจ้างและสถานประกอบกิจการ นอกจากนั้น มีการนําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อะไหล่ ยานยนต์ซึ่งจะเป็นแนวทางการผลิตกําลังแรงงาน ป้อนตลาด โดยมีความต้องการกําลังแรงงาน ไม่แตกต่างกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.แนวหน้า
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,873 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยและสองประเทศคู่ค้าของอาเซียนได้เข้ารวมกลุ่มความร่วมมือเพื่ออพยพประชากรของประเทศตนเองออกจากสถานการณ์ความรุนแรงในอียิปต์ โดยประเทศไทยมีแผนจะเข้าร่วมกับกองกำลังของมาเลเซียและอินโดนีเซีย...
  by dogTech
 • การต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นหลักของการอภิปรายในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในประเทศบรูไน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) และชี้แจงความคืบหน้าของการทำงาน...
  by dogTech
 • พ่อเมืองอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโครงการสนามบินวังยาง จังหวัดอุตรดิตถ์ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศทั่วประเทศ ... เมื่อวันที่ 8 ต.ค. เวลา 10.00 น. ที่ จ.อุตรดิตถ์ นายชัช...
  by Editor
 • รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน โดยมีข้อสั่งการหลายประการ ซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับ...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ