ลบ แก้ไข

เอกชนหวั่นแผน 'ขนส่ง-เอสเอ็มอี' ขาดประสิทธิภาพหลังเปิดเออีซี

 

         
 

        นายยู เจียรยืนยงพงศ์ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ AEC ในงานสัมมนา "ก่อนเข้าสู่ AEC ไทยพร้อมหรือยัง" ว่าไทยยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟ เชื่อมต่อการค้ากับประเทศในกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านโลจิสติกส์ยังไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเห็นว่าเส้นทางการขนส่งที่จะเชื่อมกับจีน เช่น ทางรถไฟรางคู่ เด่นชัย- เชียงราย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่สูงกว่าเส้นทางปกติเพราะประชากรบริเวณดังกล่าวมีน้อย ขณะที่ลักษณะภูมิประเทศยังเป็นภูเขา ขณะที่เส้นทางขนส่งจากหนองคาย มายังแหลมฉบัง ไม่สามารถทดแทนความคล่องตัวจากการขนส่งทางเรือมาจากจีนได้

        ขณะเดียวกัน เส้นทางการขนส่งที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนา เนื่องจากเส้นทางขนส่งเชื่อมต่อจากตะวันออกไปยังตะวันตก (East West Corridor) เชื่อมพม่า ออกไปยังลาวเวียดนาม ผู้ที่ได้ประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่คนไทย เพราะเส้นทางเหล่านี้ไม่ได้ผ่าน แหล่งผลิตที่สําคัญของไทยการส่งเสริมให้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ยังไม่ชัดเจนว่า จะส่งเสริมให้นําวัตถุดิบ แรงงาน รวมถึงโครงสร้าง พื้นฐานไปลงทุนแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่

        รวมไปถึงภาคธุรกิจขนส่งไทยที่ไม่พร้อมรองรับการแข่งขัน จนกระทั่งมีกลุ่มยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์ข้ามชาติเข้ามาลงทุนซื้อกิจการ กลุ่มธุรกิจขนส่งไทยที่ปิดตัวไปเป็นจํานวนมาก

       นายธนวรรธน์พลวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของไทยมีทั้ง 2 มุม ทั้งในด้านโอกาสสําหรับกิจการขนาดใหญ่ที่เข้าไปลงทุนขยายกิจการ และอีกด้านคือการมีมุมมองในด้านลบ ที่เป็นทั้งภัยคุกคามทําให้จากการที่กิจการต่างชาติมาลงทุนแย่งชิงตลาดในไทย หากมองในภาพรวมมูลค่าการส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนไทยมีมูลค่าเกินดุลการค้าถึง 5 แสนล้านบาท ซึ่งไทยเกินดุลการค้ากับ ทุกประเทศยกเว้นพม่าที่ไทยนําเข้าก๊าซธรรมชาติ

      นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของไทยมีโอกาสหาประโยชน์จากเออีซีแต่ก็ต้องยอมรับว่า เอสเอ็มอียังต้องปรับตัวอีกมาก ไม่อย่างนั้นอาจหายไปจากตลาด

      โดยเห็นว่าธุรกิจที่ไทยโดดเด่นและ แข่งขันได้คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ จัดประชุมสัมมนา แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาคือการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันต่อความต้องการของตลาด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ
 

Editor
ชม 1,816 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean