ลบ แก้ไข

ญี่ปุ่นเดินเครื่องเร่งชาติอาเซียนลดปม 'เอ็นทีบี'

 
        นายโคอิจิไอโบชิเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจําอาเซียน กล่าวในงานสัมมนา AEC+3 Summit 2014 : ก้าวสู่ความมั่งคั่ง ด้วยการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค จัดโดยธนาคารกสิกรไทยว่า ปัญหาหนึ่งที่ภาคธุรกิจญี่ปุ่นมักเผชิญอยู่เสมอ คืออุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (เอ็นทีบี) ซึ่งปัจจุบันอาเซียนยังมีเอ็นทีบีอยู่หลายรูปแบบในหลายประเทศส่งผลต่อการขยายตัวของภาคธุรกิจ

       วิธีแก้คือเราต้องไปทําความร่วมมือทวิภาคีเป็นรายประเทศเพื่อแก้ปัญหาการกีดกันสินค้านั้นๆเช่น ทวิภาคีญี่ปุ่นเวียดนาม แต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้ทั้งภูมิภาคและภาคธุรกิจของญี่ปุ่นก็พูดถึงปัญหานี้จํานวนมาก

      ทั้งนี้อาเซียนควรจะเร่งแก้ปัญหานี้อย่างเป็นขั้นตอน โดยพยายามแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า-ส่งออกสินค้าให้สอดคล้องกัน เพื่อลดอุปสรรคของภาคการค้าการลงทุนที่จะเข้ามา หลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

      นอกจากนี้อาเซียนควรต้องปฏิรูปแนวทางของตัวเอง เช่น การตกลงดําเนินการใดๆ ได้ต่อเมื่อมีมติเอกฉันท์เพราะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคที่สําคัญต้องเพิ่มคนสัญชาติต่างๆ ที่มีจํานวนน้อยให้มากขึ้นด้วย เช่น ปัจจุบันมีคนสัญชาติบรูไนทํางานอยู่ที่สํานักเลขาธิการอาเซียนเพียงคนเดียวเท่านั้นควรจะเพิ่มจํานวนให้มากขึ้น

      นายมาซายาสุ โฮซูมิประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯกล่าวว่า เอ็นทีบีถือเป็นปัญหาหลักที่ญ่ีปุ่นเคยพูดกับสํานักเลขาธิการอาเซียนมาหลายครั้งแล้ว ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอาเซียน(เอฟเจซีซีไอเอ) และสํานักเลขาธิการอาเซียน อย่างไรก็ตามยังต้องการให้ทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน

      ขณะที่นายจายันต์เมนอน นักเศรษฐศาสตร์ระดับสูงสุด สํานักงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) กล่าวว่า ปัจจุบันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคยังไม่สมบูรณ์ทั้งกระบวนการ เพราะมีกําแพงการค้าการลงทุนรูปแบบต่างๆ เป็นอุปสรรค เอกชนควรต้องบอกรัฐบาลของตัวเองว่าต้องการอะไร เพื่อช่วยลดมาตรการปัญหาที่มีอยู่ในแต่ละประเทศและลดเอ็นทีบีลง


     ด้าน น.ส.กิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก กล่าวว่า จากการศึกษาของธนาคาร พบว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเสรีภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (เอ็มอาร์เอ) ของอาเซียน ใน 7 วิชาชีพและ 1 กลุ่มวิชาชีพ มีความคืบหน้าแล้ว 2 วิชาชีพคือสถาปนิกและวิศวกร เนื่องจากสภาของทั้ง 2 วิชาชีพพยายามขับเคลื่อนและทําให้เกิดการขึ้นทะเบียนสถาปนิกและวิศวกรอาเซียนบ้างแล้ว

ขอขอบคุณที่มา :  โพสต์ทูเดย์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,445 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • เวียดนามประสบความสําเร็จในการส่งออกไปสหรัฐโดยแซงไทยไปแล้วในปี 2014 โดยสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ล้วนเป็นสินค้าที่ไทยก็ยังส่งไปสหรัฐฯเช่นเดียวกัน หากแต่ปริมาณเริ่มมีมากกว่า ประเทศไทย โดยยอดส่งออกปี 2014...
    by Editor
  • เมื่อภูมิภาคเรากำลังจะรวมตัวกัน ซึ่งมีประชากรเกือบ 600 ล้านคน คนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากมองโลกแบบวิกรม ตอน คนไทยต้องพูดภาษาต่างชาติ...
    by Editor Bow
  • จอห์น แคร์รี่ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สัมผัสมือกับวันนา หม่อง ละวิน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพม่า ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐน กรุงวอชิงตัน ดีซี วันที่ 30 ก.ย. สหรัฐฯ...
    by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean