7 อันดับเมืองที่มีค่าเช่าสำนักงานสูงที่สุดใน ASEAN
 7 อันดับเมืองที่มีค่าเชเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ASEAN DNA
โดย Editor Bow
วันที่ 30 ธันวาคม 2556
พิมพ์หน้านี้