ข้าวเกียบปากหม้อที่เวียดนาม
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก MrHotsia
โดย Editor Bow
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
พิมพ์หน้านี้