เศรษฐกิจการค้าขายกับจีน อาเซียน +3
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่เพียงแต่อาเซียนจะค้าขายกันเอง แต่ยังมีกรอบอาเซียนบวก 3
ที่รวมการค้ากับจีนไว้ด้วย ซึ่งมีความน่าสนใจ

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ลู่ทางยุทธศาสตร์อาเซียนกับจีน
โดย Editor Bow
วันที่ 3 ตุลาคม 2556
พิมพ์หน้านี้