ประเทศลาวเมืองหน้าด่าน เศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศลาวที่มีทรัพยากรเยอะ และมีความสำคัญต่อประเทศไทยมาก


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก มองโลกแบบวิกรม ตอน ลาว เมืองหน้าด่าน เศรษฐกิจอาเซียน
โดย Editor Bow
วันที่ 3 ตุลาคม 2556
พิมพ์หน้านี้