เที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบางทางน่าน
ตลาดเช้าหลวงพระบาง "สีสันยามเช้าในเมืองหลวงพระบาง"

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก TheLannatouring
โดย Editor Bow
วันที่ 3 ตุลาคม 2556
พิมพ์หน้านี้