โดนไล่ออกจากงานเพราะตัดเล็บ !!! ที่ประเทศสิงคโปร์

โดนไล่ออกเพราะตัดเล็บ !!


พนักงานขับรถประจำทางในสิงคโปร์ถูกไล่ออกเพราะตัดเล็บระหว่างที่ขับรถ โดยชายคนนี้ถูกคำสั่งให้ไล่ออกเนื่องจากตั้งอยู่ในความประมาทและเสี่ยงที่จะ ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้โดยสารได้ ทั้งนี้มีข้อมูลระบุว่า รถประจำทางคันนี้เป็นคันที่รับส่งจากสนามบินของสิงคโปร์ไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนผู้ใช้บริการต่อวันมีจำนวนหลายหมื่นคนแน่นอนเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  LAKORNHD ThaiTV
โดย Editor Bow
วันที่ 17 กันยายน 2556
พิมพ์หน้านี้