แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน

แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซั


แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ที่ตั้งแหล่งโบราณคดีขุดค้นพบตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช ๑๙๓๖-๑๙๔๑ (พุทธศักราช ๒๔๗๙-๒๔๘๖) พบฟอสซิลมนุษย์ และต่อมาก็พบฟอสซิลของ Meganthropus erectus/Homo erectus จำนวน ๕๐ ซาก โดยครึ่งหนึ่งเป็นฟอสซิลมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยมาในอดีตราว ๑ ล้านปีครึ่ง ซังงีรันเป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์มากขึ้น
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  Sangiran Early Man Site (UNESCO/NHK)
โดย Editor Bow
วันที่ 9 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้