เรียนรู้ประเทศสิงคโปร์ อาเซียนในมุมมองที่ไม่เคยได้รู้

เรียนรู้ประเทศสิงคโปร์ อ


พูดถึงสมาชิกอาเซียนที่มีพื้นที่เล็กที่สุด ถ้าเทียบพื้นที่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของกรุงเทพ
ยังมีอีกหลายๆอย่างที่จะให้เราได้เรียนรู้ การใช้ชีวิต สิ่งที่ไม่รู้ในประเทศสิงคโปร์ และเหลือเชื่อใช้ขยะถมทะเลเพื่อทำพื้นที่
งานอดิเรกยอดฮิตของสิงคโปร์จากมุมมองของเด็กรุ่นใหม่
ต่อคิวทุกครั้งไม่ว่าจะทำอะไร
เมื่อสัญญาการซื้อน้ำหมดลง ก็ใช้ นิววอเตอร์ เพื่อนเป็นทางออก
สิงคโปร์ชอบการแข่งขัน ถ้าแพ้ก็จะ บ่น บ่น

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ห้องเรียนใหญ่ฯ - สิงคโปร์ 15Sep12
โดย Editor Bow
วันที่ 5 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้