ชื่อของประเทศอินโดนีเซีย อาเซียนนั้นสำคัญยังไง?

ชื่อของประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อประเทศอินโดนีเซีย สามารถแยกความหายตามศัพท์ได้ คำว่า Indos มาจากภาษากรีก แปลว่า อินเดียตะวันออก กับคำว่า nesos แปลว่าหมูเกาะ แต่ชาว ประเทศอินโดนีเซีย มักจะเรียกว่า ตะนะห์ แอร์ กีตะ แปลว่า แผนดินและผืนน้ำที่เป้นหมูกเกาะจำนวนมาก กินอาณาเขตทางทะเลกว้างไกล ก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นอินโดนีเซีย มีเกาะทั้งหมด17,508 เกาะ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชื่อของประเทศอินโดนีเซียtravel.thaiza.com


 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก หนังสือ รู้รอบตอบได้ เรื่องอาเซียน บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด

โดย Editor Bow
วันที่ 5 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้