เศรษฐกิจน้ำมันปาล์มของไทย


ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จะทำต่อหรือเลิก ในอนาคตเมื่อเข้าสู่อาเซียน
แต่ก็มีคู่แข่งอยู่มาก
  
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ปาล์มน้ำมันไทยในตลาดอาเซี่ยน
โดย Editor Bow
วันที่ 31 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้