เศรษฐกิจอินโดนีเซียเป็นที่ 1 ของอาเซียน

ประเทศอินโดนีดซีย เปรียบเสมือนแม่เหล็กเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
เศรษฐกิจอินโดนีเซียเป็นที่ 1 ของอาเซียน
 
 
โดย Editor Bow
วันที่ 31 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้