เวียดส่งออกพริกไทยรุ่ง คาดปีนี้ทำรายได้ $1,000 ล้าน

เวียดส่งออกพริกไทยรุ่ง ค

ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (VITIC) ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า คาดการณ์ว่า พริกไทยจะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรของประเทศที่สามารถทำรายได้ จากการส่งออกได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2557 นี้
       
       ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) เวียดนามส่งออกพริกไทยไปทั้งสิ้น 49,500 ตัน ทำรายได้ 336.21 ล้านดอลลาร์ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณเพิ่มขึ้น 30.9% และรายได้เพิ่มขึ้น 32.57%
       
       สมาคมพริกไทยเวียดนามระบุว่า ผลผลิตพริกไทยของประเทศในปี 2557 นี้ คาดว่าจะมากถึง 150,000 ตัน เพิ่มขึ้น 30,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 30% ของผลผลิตพริกไทยทั่วโลก และ 50% ของปริมาณการส่งออกพริกไทยในตลาดโลก และสมาคมยังเผยว่า เวียดนามมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาของเครื่องเทศ ซึ่งราคาพริกไทยคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงในอีกหลายเดือนข้างหน้า โดยในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ราคาพริกไทยของเวียดนามมีอัตราเฉลี่ยที่ 6,828 ดอลลาร์ต่อตัน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน
       
       ศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในไตรมาสแรกนี้เวียดนามขายพริกไทยเป็นสัดส่วน 30% ของพริกไทยที่ผลิตได้ทั้งหมดบนตลาดโลก และว่า สหรัฐฯ สิงคโปร์ และอินเดีย ยังคงเป็นผู้นำเข้าพริกไทยรายใหญ่ของเวียดนาม ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. นอกจากนั้น ทำรายได้จากการส่งออกยังเติบโตอย่างมากในตลาดเหล่านี้ ที่รวมทั้งปากีสถาน ไทย มาเลเซีย ฝรั่งเศส และคูเวต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินโดนีเซีย ที่เวียดนามสามารถทำรายจากการส่งออกได้ 4.52 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 1,775% เมื่อเทียบกับปีก่อน
       
       ในปี 2556 เวียดนามประสบความสำเร็จในการรั้งตำแหน่งการเป็นผู้ผลิต และส่งออกพริกไทยรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยสามารถทำรายได้รวมทั้งสิ้น 900 ล้านดอลลาร์ จากการขายพริกไทยทั้งหมด 134,000 ตัน ไปยังตลาดต่างประเทศเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  manager.co.th
โดย Editor Bow
วันที่ 23 เมษายน 2557
พิมพ์หน้านี้