เนื้อไก่ไทยเป็นที่ต้องการในตลาดญี่ปุ่น

เนื้อไก่ไทยเป็นที่ต้องกา

   ผู้ประกอบการค้าอาหารญี่ปุ่นและผู้นำเข้าเนื้อสัตว์มีคำสั่งซื้อเนื้อไก่จากประเทศไทยมากขึ้น โดยผู้ได้ผลประโยชน์ครั้งนี้คือบริษัทเบทาโกรซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัททางการเกษตรชั้นนำของ ประเทศไทย โดยการซื้อสินค้าถูก มุ่งเป้าไปที่การสร้างความมั่นใจแด่ผู้ค้า เนื่องจากตอนนี้ในท้องถิ่นของญี่ปุ่นมีเนื้อสัตว์มากพอสำหรับการสำรองในระดับสามหรือสี่เดือน
 
ภัยพิบัติได้สร้างความเสียหายแด่ผู้ผลิตอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือญี่ปุ่น จึงทำให้การผลิตหยุดชะงัก ทั้งนี้ภัยพิบัติ ยังทำให้ราคาของเนื้อไก่มีการขยับตัวขึ้น  5-7 % ในปีนี้และมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความต้องการที่มากขึ้นและเพื่อความปลอดภัยของอาหาร เบทาโกรจึงได้มีการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่นในผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ต่างๆ
 
คำสั่งซื้อใหม่ที่ส่งมายังเบทาโกรจะทำให้มีการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดยุโรป โดยเบบาโกรต้องเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นจากปีที่แล้ว นอกจากนี้การส่งออกที่เพิ่มขึ้นทำให้ยอดขายในปีนี้เพิ่มขึ้น 17.3 % จากปีก่อน
 
นอกจากนี้การบริโภคเนื้อหมูยังมีอัตราที่สูงในภาคใต้ของประเทศไทย เนื่องจากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการเปิดโรงงานแปรรูปเนื้อหมูใหม่ในจังหวัดพัทลุงที่เพิ่มกำลังการผลิตเนื้อหมูสำหรับการจัดจำหน่ายภายในภูมิภาค โดยเบทาโกรได้จัดสรรงบประมาณ 400 ล้านบาทสำหรับการลงทุน ภาคใต้ รวมทั้ง โรงงานแปรรูปเนื้อหมูและโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ในจังหวัดกระบี่ และยังมีการวางแผนสำหรับ แบรนด์ HyEgg ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณการลงทุนในปีนี้


ที่มา bangkokpost.com
โดย Editor Bow
วันที่ 20 มีนาคม 2557
พิมพ์หน้านี้