ลบ แก้ไข

อาเซียนกับการศึกษาไทย

อาเซียนกับการศึกษาไทย

106familynews.com

อาเซียนกับการศึกษาไทย อยู่อันดับ 8 ของอาเซียน

ประเทศไทยถูกสะท้อนภาพคุณภาพการจัดการศึกษาที่ตกต่ำลงทุกปี อาทิ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยจัดอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยไทยตามหลังเวียดนาม ขณะที่ระดับอุดมศึกษาอยู่อันดับ 8 ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่าเราตามหลังกัมพูชาและฟิลิปปินส์ เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อ อาเซียนกับการศึกษาไทย แต่ก็รับทราบข้อมูลไว้ก่อน ทั้งนี้ พบว่าการจัดอันดับของหน่วยงานอื่น ๆ ไทยก็ถูกจัดอันดับต่ำลงเรื่อย ๆ ขณะที่ประเทศมาเลเซียมีดัชนีที่ชัดเจนว่ากำลังก้าวเข้าสู่วิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศไว้ว่า ปี ค.ศ.2020 มาเลเซียจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
สถาบันวิจัยของสำนักพิมพ์ตำรา Pearson จัดอันดับ อาเซียนกับการศึกษาไทย อยู่ในกลุ่มสุดท้าย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่ำที่สุด โดยสถาบันแห่งนี้ได้วิจัยและมีข้อสรุปว่า เงินทุนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดของการมีระบบการศึกษาที่ดี และการที่ครูอาจารย์มีเงินเดือนสูงก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถทางการสอนสูงตามไปด้วย สำหรับประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราผลักดันเรื่องเงินเดือนครู ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่เราก็ต้องเร่งรัดครูในเรื่องประสิทธิภาพในการสอนควบคู่กันไปด้วยอันดับโลกของการศึกษาไทยเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ไทยซ่า ,youtube
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 37,862 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงไอซีทีไทยและสิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Memorandum of Understanding between the Ministry of...
  by dogTech
 • สปป.ลาวกับประชาคมอาเซียน สปป.ลาวได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 จึงได้อยู่ในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยได้ลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน พ.ศ. 2551 และเป็นร้อย 0 ใน พ.ศ....
  by dogTech
 • เพลงอาเซียน jatuporn Raise our flag high, sky high. Embrace the pride in our heart. ASEAN we are bonded as one. Look'in out to the world. For peace our goal from the very start And prosperity to last. We dare to dream,...
  by Editor Bow
 • อาเซียน กัมพูชา ธงชาติตราแผ่นดิน ชื่อทางการ: ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ที่ตั้ง: กัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean