ลบ แก้ไข

รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหาร

รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหาร

รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญด้านความมั่งคงทางอาหารเป็นอย่างมากเพื่อให้ อินโดนีเซียบรรลุเป้าหมาย Millennium Development Goals (MDGs) ภายในปี 2015 โดย รมว. เกษตรอินโดนีเซียได้ระบุว่า การสร้างความมั่นคงทางอาหารของอินโดนีเซียจะช่วยขจัดความอดอยากและความยากจน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย MDGs นอกจากนี้ อินโดนีเซียจะไม่จำกัดการผลิตอาหารให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศเท่า นั้น แต่จะส่งออกเพื่อช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ที่ขาดแคลนอีกด้วย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของอินโดนีเซียที่ผ่านมานั้น ในระดับมหภาคมีการพัฒนาผลิตผลให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในระดับจุลภาคยังมีพื้นที่ที่ขาดแคลนอาหารอยู่ เช่น เขตปาปัวและกาลิมันตันเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก thaibizindonesia.com
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 4,791 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean