ลบ แก้ไข

เพลงชาติสิงคโปร์ อาเซียน

เพลงชาติสิงคโปร์ อาเซียน


เพลงชาติสิงคโปร์

ชื่อเพลง : มาจูละห์ ซีงาปูรา (Majulah Singapura) แปลว่า “สิงคโปร์จงเจริญ”

เนื้อเพลงชาติสิงคโปร์

Mari kita rakyat Singapura

Sama-sama menuju bahagia

Cita-cita kita yang mulia

Berjaya Singapura
 

Marilah kita bersatu

Dengan semangat yang baru

Semua kita berseru

Majulah Singapura

Majulah Singapura


แปลเนื้อเพลงชาติสิงคโปร์

Mari kita rakyat Singapura

Sama-sama menuju bahagia

Cita-cita kita yang mulia

Berjaya Singapura

 

Marilah kita bersatu

Dengan semangat yang baru

Semua kita berseru

Majulah Singapura

Majulah Singapura
 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก 9ddn.com, เพลงชาติสิงคโปร์ จาก ทอม ธีรภพ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 21,661 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean