ลบ แก้ไข

ระนอง พม่าประตูการค้า ท่องเที่ยวการลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

ระนอง พม่าประตูการค้า ท่

      จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี สำหรับเชื่อมโยงระบบการค้ากับประเทศในเอเชียใต้ ตะวันออกกลางแม้กระทั่งยุโรป แอฟริกา และจากตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในจุดที่จะเป็นประตูเศรษฐกิจไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับอีก 6 ประเทศ คือ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมาร์ เนปาล และศรีลังกา
 
         อีกทั้งยังถูกมองว่าจะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญอีกแห่งหนึ่งในการเชื่อมสู่เมียนมาร์ ประเทศดาวรุ่งของอาเซียนในขณะนี้ และหลังเปิดเออีซี หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ผ่านมา จึงมีภาคธุรกิจจำนวนมากใช้ระนองเป็นประตูเข้าไปสู่ทางการค้า การลงทุนในเมียนมาร์
 
         นายพงศ์พิชญ์ พิณสาย หัวหน้าทีม Thailand AEC 2015 กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงโอกาสการลงทุนในเมียนมาร์ของผู้ประกอบการจากประเทศไทย ว่ามีหลายธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นโอกาสที่ดี ธุรกิจแรกคือ อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในเมียนมาร์กำลังขยายตัวส่งผลให้อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวสูงโดยเฉพาะอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่คาดว่าจะขยายตัวสูงในช่วง 3-5 ปีนี้ เป็นผลจากการแห่เข้าไปลงทุนของผู้ประกอบการจากทั่วโลก
 
         ส่วนอีกธุรกิจที่น่าสนใจมากคือโทรคมนาคม ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลเมียนมาร์ได้อนุมัติให้สัมปทานใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่างชาติรายใหม่ 2 ราย เพื่อวางโครงข่ายกระจายสัญญาณโทรคมนาคม ซึ่งจะทำให้ช่วงเวลานี้กิจการโทรคมนาคมใน     เมียนมาร์เติบโตมาก และคาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่องในระยะ 10 ปีนับจากนี้ไป
 
        ส่วนอีกธุรกิจที่เป็นโอกาส คือ ธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเติบโต และการขยายตัวของการลงทุน การท่องเที่ยวในเมียนมาร์ กำลังประสบปัญหาเรื่องที่พักที่มีไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีราคาสูง นอกจากนี้สินค้าจากไทยทั้งอุปโภค และบริโภค ก็เป็นอีกโอกาสที่จะสามารถขยายตลาดได้อีกมากเนื่องจากพบว่าสินค้าไทยจำนวนมากที่เข้าไปจำหน่ายเป็นที่นิยมของชาวเมียนมาร์จากคุณภาพสินค้าที่ดีกว่าคู่แข่ง
 
       การมีโอกาสเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ ทำให้เป็นโอกาสขยายตลาดการค้า การลงทุนสู่ประเทศอื่นทั้งจีน อินเดีย บังกลาเทศ โดยเฉพาะจากโอกาสที่เมียนมาร์เปิด 3 เขตเศรษฐกิจตามหัวเมืองต่างๆ ประกอบด้วยทางตอนเหนือ Kyaukpyu SEZ ตอนกลาง Thilgwa SEZ และตอนใต้ Dawei SEZ ส่วนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของเมียนมาร์กำลังเป็นนโยบายที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะจากนโยบายของพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะทำให้พื้นที่ชาย แดนของเมียนมาร์ ตั้งแต่เหนือจดใต้ในอนาคต จากเดิมที่เป็นพื้นที่สู้รบ เป็นพื้นที่ป่าไม้มีชุมชน ก็จะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นมหาศาล
 
        โดยสรุปศักยภาพของระนองพบว่ามีโอกาสใน 4 ด้านสำคัญที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อม และดำเนินการ ประการแรกด้านค้าชายแดน ค้าผ่านแดน ด้านอุตสาหกรรม ด้านท่องเที่ยว และด้านการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ไปยังท่าเรือ และเมืองเศรษฐกิจสำคัญของเมียนมาร์ในการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการค้าไปยังเขตตะนาวศรี ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่เอเชียใต้ จีนตอนใต้ ที่สามารถเชื่อมทางแม่น้ำอิรวดีที่เมียนมาร์กำลังดำเนินการเพื่อเชื่อมกับจีน
 
        เช่นเดียวกับว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ที่กล่าวว่า จากการที่ทางรัฐบาลเมียนมาร์ได้ประกาศให้เมืองมะริดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ อาคารบ้านเรือนในรูปแบบชิโนโปรตุกีสที่มีเป็นจำนวนมากสมัยยุคล่าอาณานิคมที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้
 
        ที่สำคัญมะริดมีชายหาดที่สวยงาม และเกาะแก่งต่างๆ กว่า 800 เกาะ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดระนอง ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันได้ จึงกำลังเร่งหาช่องทางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเข้าไปยังเมืองมะริดของเมียนมาร์ รวมทั้งการผลักดันให้ระนองเป็นเมืองฮับ หรือเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวสู่ประเทศเมียนมาร์ ทางตอนใต้ในอนาคต
 
        นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดระนอง กล่าวถึงสภาวะการค้าตามแนวชายแดนไทย-
เมียนมาร์ ด้านจังหวัดระนอง-เกาะสองปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56-ก.ย. 57) ว่า ยอดการค้าขายชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทั้งนำเข้าและส่งออกในรอบ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56-ม.ค.57) พบว่ายังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเมียนมาร์ โดย 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 มียอดการค้าขายรวมกว่า 9,000 ล้านบาท แยกเป็นการค้านำเข้า 2,394 ล้านบาท การค้าส่งออก 6,871 ล้านบาท
 
         คาดว่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้านจังหวัดระนอง-เกาะสองจะขยายตัวสูงกว่า 20% หรือคิดเป็นมูลค่ารวมการค้านำเข้า-ส่งออกไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในเมียนมาร์ที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นจากการนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาลเมียนมาร์
 
        นางนฤมล ขรภูมิ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดระนอง เปิดเผยถึงแนวโน้มของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้านจังหวัดระนอง-เกาะสองในปี 2557 ว่า การค้าชายแดนมีทิศทางที่ดี ถึงขั้นดีมาก คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ไม่ต่ ากว่า 20-30% หรือมีมูลค่าการค้าขายระหว่างไทย-เมียนมาร์ เฉพาะด่านชายแดนด้านจังหวัดระนอง-เกาะสองไม่ต่ำกว่า 2.8-3 หมื่นล้านบาท
 
        ทั้งนี้ เป็นเพราะความต้องการบริโภคสินค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นในฝั่งประเทศเมียนมาร์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ โครงการก่อสร้าง การลงทุนต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และผลจากการที่เมียนมาร์เปิดประเทศเพื่อเตรียมตัวรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลให้การค้าชายแดนไทยเมียนมาร์มีอัตราการขยายตัวสูงมากในปี 2557 และแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับสูงมากในช่วง 5-10 ปีนี้ ซึ่งถือเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทย ที่จะต้องเตรียมพร้อมรับการขยายตัวของตลาดเมียนมาร์ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ฐานเศรษฐกิจ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 4,908 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean