“ซิป้า” เสริมศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาด AEC

“ซิป้า” เสริมศักยภาพผู้ป
 

นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งแง่ตลาดการผลิตและบริการซอฟต์แวร์ในปี 2559 จะมีมูลค่าราว 69,306 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซิป้าจึงกำหนดแผนสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับการยอมรับและมั่นใจในการใช้ซอฟต์แวร์ไทยยิ่งขึ้น โดยการจัดทำโครงการขึ้นทะเบียนและรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้