กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเกาหลี หารือแนวทางความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเกาหลี
 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือด้านการเกษตรร่วมกับ นายโน ควังอิล (Mr.Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2559 เพื่อลงนามในเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 6 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้