รมว.พม. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกับการบริหารงานด้านคนพิการในบริบทอาเซียนบวกสาม

รมว.พม. เป็นประธานเปิดโค
 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาบุคลากรกับการบริหารงานด้านคนพิการในบริบทอาเซียนบวกสาม” โดยมีบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมอบรม
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้