10 ประเทศอาเซียนร่วมรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก

10 ประเทศอาเซียนร่วมรณรง
 

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และตัวแทนชาติสมาชิกอาเซียนเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) เมื่อ(15 มิถุนายน 2559) โดยปีนี้มีคำขวัญวันรณรงค์ว่า "ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” (Community Empowerment A Sustainable Success to Fight Dengue)
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้