รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงในนามประธานกลุ่ม 77 และจีน

รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงในน
 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรไทยในนามประธานกลุ่ม 77 และจีน ได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Thematic Debate on Achieving the Sustainable Development Goals ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้