ไทย - กัมพูชา เชื่อมสัมพันธ์ คุ้มครองสิทธิแรงงานป้องกันการค้ามนุษย์

ไทย - กัมพูชา เชื่อมสัมพ
 

รมว.แรงงาน เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ไทย – กัมพูชา กระชับความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ คุ้มครองสิทธิแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวก่อนการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในระหว่างวันที่ 6 -7 เมษายน 2559 ว่า ตามที่แรงงานในกลุ่ม CLMV เคลื่อนย้ายการทำงานมาตลอดจนเกิดปัญหาตามมาในหลายๆด้าน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ไทยและกัมพูชา จึงได้ทำ ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมระดับวิชาการร่วมกันนับว่าเป็นผลสำเร็จอย่างดี เช่น ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆ เป็นต้น
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 11 เมษายน 2559
พิมพ์หน้านี้