ไทย-สปป.ลาว เตรียมจัดตั้งกองทุนแรงงาน ASEAN

ไทย-สปป.ลาว เตรียมจัดตั้
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะเดินทางไปเยือน สปป.ลาว โดยประชุมร่วมกับ ดร.คำแพง ไชสมแพง เจ้าแขวงหลวงพระบาง พร้อมด้วยปลัดกระทรวง อธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานและอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สปป.ลาว ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครเวียงจันทร์ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศจะมีการลงนาม MOU ด้านแรงงานร่วมกัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ (สงกรานต์) ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ซึ่งจะมีขึ้นในเดือน พ.ค. 59 ณ นครเวียงจันทร์ โดย MOU ที่ลงนามร่วมกัน มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาต่าง ๆ ที่ สปป.ลาว ต้องการเพื่อให้เราเดินไปด้วยกันตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจะใช้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ฝึกทักษะฝีมือแรงงานของ ASEAN และให้มีผู้แทนในแต่ละประเทศ ประจำที่สถาบันฯ แห่งนี้ ประการสำคัญ เห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้ง "กองทุนแรงงาน ASEAN” ที่ สปป.ลาวจะเสนอในการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ASEAN ด้วย
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 21 มีนาคม 2559
พิมพ์หน้านี้