นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงกลุ่มประเทศ 77
http://th.aectourismthai.com/content2/3822
นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้ทร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของกลุ่มประเทศ 77 ว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างประเทศกำลังพัฒนา โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ UNCTAD และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ ESCAP

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 21 มีนาคม 2559
พิมพ์หน้านี้