“ยุติธรรม” ลงนามความร่วมมือกับ “ยุติธรรมเวียดนาม” พร้อมวางรากฐานกระบวนการยุติธรรมสู่สังคม

“ยุติธรรม” ลงนามความร่วม
 

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย H.E. Mr. Ha Hung Cuong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายร่วมกัน
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 19 มีนาคม 2559
พิมพ์หน้านี้