ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนักเภสัชวิทยาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 13

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมน
 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการของสมาพันธ์นักเภสัชวิทยาแห่งเอเชียและแปซิฟิก "Asia Pacific Federation of Pharmacologists (APFP)” ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เป็นเวทีเสนอผลงานวิชาการให้นักวิชาการเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในสาขาเภสัชวิทยา รวมทั้งกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน จากสมาชิก 9 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
พิมพ์หน้านี้