ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมการค้าไทย-กัมพูชา

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมร
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (เจทีซี) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558 นี้ โดยมีนายซัน จันทร รมว.พาณิชย์ กัมพูชา เป็นประธานร่วม เพื่อหารือเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไทยจะเสนอให้มีการตั้งเป้าหมายการค้าสองฝ่ายให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 30% ต่อปี ระหว่างปี 2559 - 2563
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 14 ธันวาคม 2558
พิมพ์หน้านี้