นายกรัฐมนตรีสนับสนุนแผนปฏิบัติการอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีฉบับใหม่

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนแผนป
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำชาติอาเซียนและนางสาวปัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาค ณ ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยนายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้นำแผนปฏิบัติการอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลีฉบับใหม่ ดำเนินการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เพื่อสันติภาพและความรุ่งเรือง รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ให้เต็มศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการค้า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563 และเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้เสร็จโดยเร็วเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้