สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย จัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย จ
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานประเพณีลอยกระทงในเวียดนาม ที่โรงแรม Hanoi Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศในเวียดนาม 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้