สิงคโปร์เชื่อมสัมพันธการค้าเชิงลึกกับมณฑล Jiangsu ของจีน

สิงคโปร์เชื่อมสัมพันธการ

หน่วยงานการค้าของสิงคโปร์ International Enterprise (IE) Singapore เชื่อมสัมพันธทางการค้าเชิงลึกกับมณฑลชายฝั่งทะเล  Jiangsu ในประเทศจีน ซึ่งเป็นมณฑลเล็กที่สุดในจีน แต่มีประชากรจำนวนมาก
 
IE Singapore มีวางแผนในร่วมทำงานกับภาครัฐของมณฑล Jiangsu และ Suzhou Industrial Park ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์และจีน
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 27 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้